Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi
Bu web sitesini (Bundan sonra "issevenler.com" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz:
issevenler.com'da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde issevenler.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları

issevenler.com'da sunulan hizmetler İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi tarafından sağlanmaktadır ve issevenler.com'un yasal sahibi İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi olup, issevenler.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi'ne aittir.

İşbu kullanım koşullarını İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak issevenler.com'da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

issevenler.com hizmetlerinden yararlanan ve issevenler.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, issevenler.com' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları

issevenler.com: İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nden ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile issevenler.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi issevenler.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

KULLANICI: issevenler.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: issevenler.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden issevenler.com'a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: issevenler.com'da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

issevenler.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, issevenler.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin, issevenler.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin, issevenler.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi'ne ait www.issevenler.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi adına ayıpsız olarak teslimidir.

İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, issevenler.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri issevenler.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

issevenler.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenecek ve issevenler.com'un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri issevenler.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel hükümler

issevenler.com üzerinden, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. issevenler.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, issevenler.com’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, issevenler.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. issevenler.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler issevenler.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile issevenler.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. issevenler.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin issevenler.com'da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, issevenler.com'daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda issevenler.com’un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir.

İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, işbu issevenler.com ve issevenler.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve issevenler.com’u kullanma koşulları ile issevenler.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, issevenler.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, issevenler.com’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. issevenler.com’un kullanımı ya da issevenler.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

issevenler.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi çalışanlarının ve yöneticilerinin, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

issevenler.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla issevenler.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, issevenler.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin issevenler.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu sitenin sahibi İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi'dir. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve c sitenin sunumu İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin ya da İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu issevenler.com’daki bilgilerin ya da issevenler.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile issevenler.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan issevenler.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi hizmetlerini, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi bilgilerini ve İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı izni ile mümkündür.

İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, issevenler.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, issevenler.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu issevenler.com Kullanım Koşulları dâhilinde İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi; İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi hizmetleri, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi bilgileri, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi telif haklarına tâbi çalışmaları, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi ticari markaları, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi ticari görünümü veya bu issevenler.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, issevenler.com'a erişilmesi, issevenler.com'un ya da issevenler.com'daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. issevenler.com'a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da issevenler.com'un kullanılması ile İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İZMİR Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlülük ve kabul

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi tarafından issevenler.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini issevenler.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. İşsevenler Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek issevenler.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 
Yükleniyor...